SKRIV UT SIDAN

70 år med Svenska Museer


Text: CECILIA ERIKSSON

"Allt måste inte sägas", skriver Agneta Lundström, redaktör för Svenska Museer 1988-1991 i ett nummer av tidningen. Detta med anledning av de långrandiga artiklar hon fått erfara när hon tidigare varit redaktör för "Historiska nyheter". I Svenska Museer önskade hon kortare och rakare inlägg från skribenterna. I år firar Svenska Museer 70 år som tidskrift. Med anledning av jubileet inledde vi i våras en serie som presenterar före detta redaktörer och deras syn på tidningen genom åren. Nu har turen kommit till Agneta Lundström.

1. Vilken målgrupp och betydelse hade Svenska Museer då du var redaktör?
Målgruppen var museimännen och de förtroendevalda. Just under den tid jag var redaktör pågick det många och vilda diskussioner inom Museiföreningen och om Museiföreningen. Då var tidningen en viktig länk till våra medlemmar.

2. Vilken var din ambition med tidskriften?

Jag ville att tidningen skulle nå fler än bara medlemmar - att den även skulle nå andra i samhället som var intresserade av museer. Men papperstidningen var dessutom ett långsamt medium. Med fyra nummer per år och lång produktionstid kunde vi inte vara speciellt aktuella. Sedan blev det bättre när Svenska Museer Direkt kom som en extra snabbversion av tidningen och snabbt kunde faxa ut nyheter ut till Museivärlden.

När Gunilla Cedrenius först kom upp och berättade om planerna på att göra Svenska Museer till en Internet-tidning, var jag väldigt konservativ i min uppfattning. Men nu har jag helt ändrat åsikt och tycker att nättidningen är överlägsen.

3. Vad skulle du önska av 2000-talets Svenska Museer?
Att fler museimän skriver i tidningen och vågar debattera!

Agneta Lundström, redaktör 1988-1991, arbetar sedan 1999 som chef för Kungl. Husgerådskammaren på Stockholms slott. Hon var tidigare chef för Statens Sjöhistoriska museer, och innan dess chef gör Livrustkammaren/Skoklosters slott/ Hallwylska museet. Dessförinnan arbetade hon vid Statens historiska museer.

Redaktörer under 70 år
Gunnar Ullenius 1932
Tord O:son Nordberg 1933-1943
Marshall Lagerquist och Bengt Bengtsson 1944-1946
Mats Rehnberg 1947-1958
Sven Hammarlund 1958-1960
Dagmar Selling 1961-1962
Åke Nisbeth 1963
Lars Åke Kvarning 1963
Lars O Lagerquist 1964-1968
Olof Isaksson och Bengt Arne Persson 1968
Olof Isaksson 1969
Harald Hvarfner 1970-1974
Björn Hallerdt 1974-1979
Bengt Nyström 1980-1984
Per-Uno Ågren 1985-1987
Agneta Lundström 1988-1991
Gunilla Cedrenius 1991-1997
Pia Sörås Staflin 1997-1998
Gunilla Sundblad 1998-1999
Johanna Börjesson 1999-2000
Caroline Lagercrantz 2000
Cecilia Eriksson 2000-