search kalendarium aktuella projekt e-mail adresser arkiv WWW-resurser om insam
Navigation bar INSAM
om INSAM
insams verksamhet lades ner med utgången av 1999 utom beträffande utbildningsprojektet som slutförs under år 2000. Dessa www-sidor uppdateras inte längre utom kalendariet som används i den avslutande utbildningsverksamheten

Insam-Informationssystem i Samverkan vid svenska Museer

INSAM har till uppgift att främja och samordna museernas användning av modern informationsteknologi.

Verksamheten leds av INSAM-rådet som utformar förslag till mål, verksamhetsplan och samordnar utvecklingsarbetet inom INSAMs kommittéer mm. Rådet består av åtta ledamöter som väljs vid INSAMs årliga möte. Ordförande i rådet utses av Nordiska museet som också svarar för INSAMs sekretariat och dess kostnader.

Svenska museer och motsvarande institutioner, som är medlemmar i Svenska museiföreningen, kan ansluta sig till INSAM och delta i dess arbete. Andra institutioner kan efter prövning av INSAM-rådet bli medlemmar i INSAM. Av de 184 museer som är medlemmar i Svenska museiföreningen är är 102 med i INSAM.

INSAM arbetar huvudsakligen med att utveckla och samordna museernas IT-användning såsom termbeskrivningssystemet SWETERM, datakommunikation, auktoritets- och tesaurusutveckling, policy- och utbildningsfrågor, konferenser mm

INSAM har verkat sedan 1990. Det första året ägnades åt att bygga upp en gemensam datastandard, SWETERM, som kan hantera ett museums alla informationskällor. Det andra året ägnades åt utbildning och åt utveckling av en strategi för museernas roll som informations- och kunskapskälla med den bärande tanken att integrera föremålsinformation med bibliotek och arkiv. Det tredje året ägnades åt multimedia. Det fjärde året ägnades åt datakommunikation och det femte året ägnades fortsatt åt datakommunikation och utveckling av auktoriteter som är gemensamma för museer, arkiv och bibliotek. F n satsar INSAM på utbildning parallellt med den fortsatta arbetet med datakommunikation och auktoriteter.

Arbetet bedrivs inom användargrupper och kommitteer och resultaten presenteras vid konferenser, seminarier och regelrätta kurser.

Den mycket internationella prägel som INSAMs arbete haft har varit mycket givande och spelar en stor roll i INSAMs utvecklingsarbete.

 

Nyhetsbrev

Efterhand ersätts Nyhetsbrev av
distributionslistan ICOM SWEDEN
 

Insamrådets protokoll


| om insam | WWW-resurser | standarder | e-mail | aktuella projekt | kalendarium | sök | hem |