Här på REMUS.META.SE samlas dokument som ligger till grund för museernas dokumentationsarbete. Genom en överenskommelse med bland annat Nordiska museet och Kulturrådet tillhandahålls här en del av de dokument som beskriver standarder och hjälpmedel.

Det är i första hand fråga om att göra det lätt för museerna och museologistudenter att nå och kunna använda de försök till gemensam standardisering som gjorts genom åren. Det mesta har cirkulerat i fotokopierad form eller funnits som bok, men utgått från förlaget och kan vara svåra att få tag på.

Bearbetade till webbformat är de nu fria att använda för museibruk.

 

 

< översikter inom ABM-området >

Det finns en rad e-postlistor och andra forum för diskussion inom ABM-området. Här finner du adresser och anmälningsanvisningar för de flesta svenska och några med andra spridningsområden.

 

Vid sveriges museer finns en rad dokumentationssystem och databaser i drift. Vissa är lokala och egenutvecklade medan andra är resultatet av samarbete mellan museer. Några är kommersiella produkter som har sin marknad inom landet eller globalt. Här finns också adresser till några portaler och samsökningtjänster som börjar växa fram.

 

Museiområdet är späckat med en lång rad samarbetsråd, organisationer och intressegrupper. Här kan du finna de flesta!

 

 

< utredningar, rapporter, blanketter mm >

Utredningen Samoreg lades fram 1985. Samoreg består av en rapporttext, en serie blanketter samt anvisningar för att fylla i blanketterna. Det har visat sig att praktiskt taget all dokumentation som görs inom de kulturhistoriska museerna i Sverige i dag går tillbaka till tankarna och anvisningarna i Samoreg. Vissa detaljer är dock föråldrade.

Rapporttexten - Anvisningarna

Blanketterna:

 

Ett försök att skapa en gemensam benämningskonvention för museidokumentation. Sweterm bygger i väsentliga delar på grundtankar som utvecklades i arbetet med CIDOCs datamodell. Sweterm utgjorde basen för Nordiska museets experiment med databasen General Professional och används i dag t ex i databasen Carlotta.

Rapporttexten

 

 

Outline of Cultural Materials bearbetades först av Kerstin G:son Berg vid Nordiska museet. En version från 1973 följdes av den spridda versionen från 1980 och en genomgripande revidering publicerades 1993. Den rosa boken finns här, bearbetad till en navigeringsbar webbresurs.

Nordisk Outline är ett försök att skapa en gemensam nordisk version av klassifikationssystemet Outline of Cultural Materials, OCM.

En norsk version från 2001 i pdf-format finns också. (Stor fil med lång nedladdningstid.)

Arbetet bygger på det amerikanska system OCM som tagits fram av HRAF.

En översikt över olika versioner av OCM som publicerats finns här.

 

 

< META rekommenderar användning av följande tjänster >

SAMSÖK ger dig en samlad bild av innehållet i en rad svenska museer, både inom och utom projektet KMM. Detta projekt är nu avslutat.

Nordisk Outline är en gemensam version av klassifikationssystemet OCM. Projektet drevs av ABM-utvikling i Oslo med central nordisk finansiering.

 

 

< tidigare webtjänster inom museiområdet >

Observera att innehållet inte uppdateras.

 

Informationssystem i samverkan vid svenska museer verkade mellan 1990 och 1999. Insams webbplats finns inte längre kvar som egen URL. REMUS tillhandahåller en kopia av Insamsidorna som de såg ut 1999. De innehåller en del texter som fortfarande kan ha ett visst källvärde.

 

Svenska Museiföreningen är nedlagd sedan 2008. Här finns webbplatsen så som den såg ut vid detta tillfälle. REMUS tillhandahåller en kopia av museiföreningens webbplats som de såg ut 2005-2008. De innehåller en del texter som fortfarande kan ha ett visst källvärde, t ex arkivexemplar av tidskriften Svenska museer 1999-2004.