Svenska museer

 

Internationellt
Spanska arkitekter renoverar holländska Rijksmuseum

 


VERONICA HEJDELIND
Nederländerna


 

Det blev den spanska arkitektbyrån Cruz y Ortiz bidrag till ombyggnaden av Rijksmuseum, Amsterdam som vann juryns förtroende. Juryn var enhällig och berömde i sitt utslag särskilt arkitekternas enkla och klara koncept.

I det Nya Rijksmuseum kommer den ursprungliga arkitektoniska idén, så som den är formulerad av P.J.H Cuypers, att respekteras och i så stor utsträckning som möjligt återställas. En ny ingång belägen under den nuvarande byggnaden kommer att inrättas och museets asiatiska konstsamling får en helt ny flygel. I arkitekternas uppdrag ingår också att underlätta besökarnas orientering i museet, samt att öka ytorna för museets servicefunktioner, som garderober, toaletter, shop och restaurang/kafé.

Arkitekterna Antonio Cruz (1948) och Antonio Oritz (1947) har arbetat tillsammans sedan 1971 och har bland annat ritat järnvägsstationen Santa Justa, Sevilla, den spanska paviljongen till Världsutställningen i Hannover år 2000 samt ansvarat för renoveringen av Maritimmuseet i Cadiz.

Renoveringen påbörjas år 2004 och förväntas vara färdig i mitten av år 2006. Museets "mästerverk" kommer under denna tid att visas i Södra flygeln.

För en omfattande presentation av det Nya Rijksmuseum se www.rijksmuseum.nlTillbaka / Mer barnverksamhet på Nederlands Arcitectuurinsituut / Hemma i Rotterdam / Spanska arkitekter renoverar holländska Rijksmuseum  / Sittande utomhusutställning  / Riga 800 år