Svenska museer

 


Litteratur

   


Foto: Pia Lyckeberg Ståhle
Årets julklapp?
Dan före dan före dopparedan… Det är inte julafton riktigt än, men det är hög tid att fundera på julklappar till de nära och kära. Svenska Museer har plöjt igenom böcker att ge bort i present eller läsa själv i skenet av den sprakande vinterbrasan – alltifrån arkitektur och byggnadsvård till historiska bilderböcker, doktorsavhandlingar och ledarskapslitteratur.

Guide till Sveriges arkitektur
Arkitekten Ivar Tengbom 
Vardagens arkitektur. Vem bestämmer din livsmiljö? 
Den svenska staden – vinnare och förlorare 
Frågor och svar om byggnadsvård 
Den otroliga verkligheten sätter spår
Modern hembygd
Tala väl
Att vara chef och ledare
Topics: Developments in Dutch Museum Policy
Husets hjärta 
Folkliga möbler – tradition och egenart 
1900-talet. Handbok i att minnas ett sekel 
Jordbruket i industrisamhället
Fårad mark
Silver, brons, mässing, tenn
Pennan – fetisch och skrivdon
Slottet brinner!
Jätten på Utgård och andra gudasagor


Guide till Sveriges arkitektur. Byggnadskonst under 1000 år.
Rasmus Waern, Claes Caldenby, Olof Hultin, Gunilla Linde Bjur och Johan Mårtelius.
Arkitektur förlag 2001
434 sidor

Först kom guiderna till Stockholms och Malmös arkitektur. Nu är det dags för tungviktaren som täcker in arkitektur från hela Sverige. Fem författare visar vägen till det de anser vara landets 380 mest sevärda byggnader genom det senaste årtusendet, och skriver korfattat om deras arkitektur. I ett inledande kapitel ges dessutom en historisk tillbakablick som avslutas med tendenser för 2000-talets arkitektur.

"Guide till Sveriges arkitektur" är en ciceron som vilar tungt i handen – den väger närmare kilot. Men det är med lätta fingrar man bläddrar i den rikt illustrerade och omspännande handboken för arkitekturnyfikna. Varje byggnad ryms på en sida i boken och illustreras med en färgbild och i vissa fall också en planskiss. Som sig bör i en bra guidebok är dramaturgin tydlig. Sveriges mest sevärda byggnader täcks in från söder till norr – från Pilgrändshusen i Ystad till Stadshuset i Kiruna. Sverigekartan underlättar för den geografiskt osäkra att hänga med på färden. I den här boken har man tänkt på allt! Längst bak finner man matnyttigheter som ordförklaringar, kronologiskt byggnadsindex samt index till byggnader, arkitekter och byggherrar.

PIA LYCKEBERG STÅHLE

Tillbaka


Anders Bergström: Arkitekten Ivar Tengbom – byggnadskonst på klassisk grund.
Byggförlaget, Stockholm. 2001
383 s.
Svartvita illustrationer.

När gav ni er fru en avhandling sist? Så kan man travestera ett känt reklambudskap. Och visst kan dagens avhandlingar vara ett alternativ till generösa blombuketter för den som vill göra någon extra glad. Och det blir man när man bläddrar i Anders Bergströms avhandling "Ivar Tengbom – byggnadskonst på klassisk grund". Den försvarades den 20 oktober i år och renderade Bergström en teknologie doktorsgrad vid Arkitekturskolan, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Ivar Tengbom (1878–1968) hör till 1900-talets mest tongivande arkitekter. Under sitt yrkesverksamma liv verkade han inte bara som arkitekt med egen byrå utan också som professor vid Konstakademien och generaldirektör för Byggnadsstyrelsen.

Författaren lägger i sin avhandling tonvikten på tre av Tengboms Stockholmsverk: Konserthuset vid Hötorget, Enskilda bankens hus vid Kungsträdgården och Högalidskyrkan på Södermalm. Tengbom var också slottsarkitekt för Stockholms slott och Drottningholm liksom ansvarig för en lång rad av restaureringar, bland annat Skara domkyrka.

Tillsammans med sonen Anders – även han arkitekt – ritade han Bonnierhuset på Torsgatan. Byggnaden är idag högaktuell genom de planer som finns på att över dess terrass bygga en konsthall efter ritningar av en medlem av en annan arkitektklan – närmare bestämt – Johan Celsing, bland annat prisbelönt för Millesgårdens utställningshall.

Avhandlingen är inte bara spännande att läsa för alla arkitekturintresserade utan också stilfullt formgiven av Dick Norberg. Den är också med sitt stora format (345 x215 mm) och rika bildmaterial i sobert svartvitt, synnerligen bläddringsvänlig. Missa inte att njuta av andra Tengbomsbyggnader, t ex funkisinspirerade Esseltehuset mittemot Centralen på Vasagatan eller Citypalatset på Norrmalmstorg.

I sitt förord citerar Anders Bergström den franske författaren Balzac: "att berätta om det förflutna, är det inte nästan alltid att säga vad som skall komma?" Man kan ju hoppas!

Kan beställas hos Byggförlaget www.byggforlaget.se, pris 575 kronor inkl moms.

GUNILLA CEDRENIUS

Tillbaka


Vardagens arkitektur. Vem bestämmer din livsmiljö?
Lindvall Jöran & Myrman Ann-Kristin
Bäckströms förlag 2001
200s

Här är en bok med ambitionen att sammanfatta mycket av arkitekturhistorien under 1900-talet. Dessutom sätter den fingret på vem det egentligen är som bestämmer över hur vår stadsmiljö ser ut. Kan vi vara med och påverka? Ja, menar författarna till denna bok – det är en demokratisk rättighet.

Men främst är boken en exposé av svensk byggnadshistoria, med många vackra bilder, citat och paragrafer.

Boken går att beställa via pmb@telia.com, ca pris 350 kr.

Tillbaka


Frågor och svar om byggnadsvård
Lindbom Roger & Wennander Vicki
Byggförlaget 2001
200s

Vad är handslaget tegel? Vad är det för skillnad på ett skivtäckt och bandtäckt plåttak? Hur målar man ett schablonmönster?

Vill du ha svar på dessa eller andra frågor kring kan denna nyutkomna bok komma väl till pass. Den som nyligen köpt ett gammalt hus kan säkert sträckläsa boken, men för övriga som stöter på renoveringsproblem då och då, kan den fungera som uppslagsverk. Boken är helt skriven i fråga–svar-form. Författarna har tidigare arbetat på byggnadsvårdscentret Qvarnarp utanför Eksjö. Dessutom har de fungerat som rådgivare för byggnadsvård i P4 Radio Jönköping.

Boken känns angelägen och bokens form kan förhoppningsvis lockar en ny generation byggnadsbevarare.

Boken går att beställa på www.byggforlaget.se

Tillbaka


Den svenska staden – vinnare och förlorare
Christer Ahlberger
Riksantikvarieämbetet 2001
128 s.
300 kr

"Idag finns inga städer!" deklamerar författaren Christer Ahlberger, docent i historia vid Göteborgs universitet i "Den svenska staden – vinnare och förlorare". Han menar att gränsen mellan stad och landsbygd har upplösts och att staden har upphört att existera som en fysisk och administrativt avgränsad enhet.

Ahlberger beskriver ingående och noggrant om den svenska stadens utveckling och slutliga upplösning över två sekel, från 1800-talet till våra dagar. Boken är en ambitiös historisk redogörelse, rik på demografiska uppgifter och tabeller. Den sakligt hållna texten samspelar fint med de vackra färg- och svartvita fotografierna som exemplifierar hur det var då och hur det är nu. Missa inte bildtexterna som ger läsningen ett mervärde.

PIA LYCKEBERG STÅHLE

Tillbaka

 


Foto: Nationalmuseum

Den otroliga verkligheten sätter spår. Om Carlo Derkerts liv och konstpedagogiska gärning
Det är inte var dag som museimän ägnas doktorsavhandlingar. Nu har Jan Bahlenberg vid pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet disputerat på en diger avhandling "Den otroliga verkligheten sätter spår. Om Carlo Derkerts liv och konstpedagogiska gärning" (Göteborg Studies in Educational Sciences 161, 406 s. jämte cd-skiva med bilagor).
Läs hela artikeln

HANS MEDELIUS

Tillbaka


Modern hembygd
leva i – lära av – utveckla tillsammans
Hansson Einar (red.) Arvastson, K., Berggren K., m.fl.
Riksantikvarieämbetet 2001
68 s.

"Den här skriften ger tips, idéer och inspiration för ett hembygdsarbete i nya former". Riksantikvarieämbetets skrift "Modern hembygd" kom ut inför Kulturhusens dag i september i år. Den utlovar en spännande upptäcktsfärd mellan betonghusen för dem som har folkhemmets och miljonprogrammets förorter som hembygd. Skriftens författare har inte en helt lätt uppgift. När folkhemmets hus och boendemiljöer beskrivs kan författarna peka på kvaliteter i husens materialval, form och inte minst arkitekters och stadsplanerares omsorg för de boende. Men när miljonprogrammets bostäder beskrivs blir språket mer sakligt och stramt – som arkitekturen själv: "Betong kan gjutas och modelleras på en mängd olika vis".

Den generaliserade bild som här ges av bostadsbyggandet från 1940–70-talet, känns nödvändig men också lite tråkig att läsa. Det är först när man får konkreta exempel, som t.ex. Kronprinsen i Malmö, som det börjar bli intressant. Jag kan inte låta bli att undra om författarna till denna skrift själva har någon erfarenhet av att bo i de områden de beskriver?

Att leta efter historiska spår bland betongen ger en väl hurtig och ibland nästan komisk uppmaning till läsaren som förväntas att gå "blindpromenad", leka fågel fisk eller mittemellan eller fråga sig vad som kan kallas grönt mellan husen. Många av "spår-tipsen" känns som om de vore anpassade till äldre bebyggelse och blir lite påklistrade och malplacerade i betongsammanhang: "Material berättar också om status, om lokala traditioner, hantverksskicklighet med mera".

Skriften riktar sig till lärare, museipersonal och andra som verkar och bor i efterkrigstidens bostadsområden och som vill studera sin hembygd. Att hembygden i denna skrift fokuserar enbart på arkitektur har sin förklaring i att det är Arkitekturår i år. Men hembygd innefattar så mycket mer än bara hus och arkitektur. Studien blir först intressant i samspel med områdets natur och kultur, och inte minst människorna. Vilka var de som först flyttade dit och vilka är de som bor där idag?

I skriften ges exempel på arbetssätt där en byggnad eller huskomplex utgör utgångspunkten, men där studierna därefter fokuserar på allt från mat till idrott. Kortfattat beskrivs hur skolor bl.a. i Göteborg och Malmö har arbetat utifrån sina närområden. Exempel som kan ge nya uppslag. Skriften avslutas med referenslitteratur för den som vill fördjupa sig i ämnet. En kortfattad ordlista med illustrationer över arkitekturtermer saknas dock. Det är inte alla som kan se skillnad på ett lamell- och ett skivhus.

Beställ skriften från Riksantikvarieämbetes förlag www.raa.se/bok eller tfn 08-5191 8154.

CECILIA ERIKSSON

Tillbaka


Tala väl
10 lektioner i praktisk retorik
Kurt Johannesson
Norstedts 2001
206 s.

Att ställa sig upp och hålla ett anförande, tacktal eller en längre föreläsning tvingas vi alla till då och då. Efter att ha läst denna bok blir du medveten om dina möjligheter som talare. Genom att ta hjälp av bokens knep och talarteknik kan du lära dig att tala väl. En talang som både du och åhörarna kommer att uppskatta.

Boken är skriven av Kurt Johannesson, Sveriges ende professor i retorik. Hans förmåga att uttrycka sig tydligt och ledigt visar också texten i denna bok exempel på. De tio pedagogiska kapitlen är roliga att läsa och lätta att ta till sig. Underhållande är också de kända personers historiska tal som han citerar. Johannesson beskriver metoder för de viktiga förberedelserna: hur man samlar material, disponerar innehåll, anpassar språket efter åhörarna, hur man informerar och argumenterar och mycket mer. I slutet av varje kapitel finns en sammanfattning, en "regelbok", som kan fungera som en lathund.

Flera kapitel ägnas också åt själva framförandet: hur man gör, rent praktiskt, när man står inför en lyssnande folkmassa. Till exempel vad man gör av händerna, hur man bäst använder sin röst och sin kropp, hur man bjuder på sig själv och – inte minst – hur man lär sig hantera sin nervositet.

Detta är en bok som alla kan ha nytta av!
Boken finns att köpa på www.norstedts.se

CECILIA ERIKSSON

Tillbaka


Att vara chef och ledare. Dina verktyg för praktiskt ledarskap
Författare: Britt-Mari Mossboda, Mikael Peterson och Inger Rönnholm.
Ekerlids förlag
128 sid.

Alla har vi erfarenheter av chefer – bra och dåliga, kanske mest dåliga om sanningen ska fram. Att vara en bra chef och ledare är inget man bara är – det krävs ständig träning och insikt.

Boken "Att vara chef och ledare" är indelad i 12 kapitel som utan att förenkla diskuterar och resonerar kring ledarskapsfrågor – på djupet. Hur gör man för att bli en bra ledare? Vilka typer av ledarstilar finns det? Hur vägleder (coachar) man som chef på allra bästa sätt sina medarbetare? Kapitlen kan läsas fristående från varandra, och tanken är att boken ska fungera som en uppslagsbok att slå i vid behov.

"Att vara chef och ledare" är en utmärkt handbok för chefer och ledare på alla nivåer – nyblivna som erfarna – och ger handfasta tips och praktiska exempel på hur man som chef kan hantera allt från konflikter och grupputveckling till att öka kompetensutvecklingen hos sina medarbetare. Boken är konkret, nyanserad och positivt hållen. Språket flyter lätt och livas ibland upp med illustrationer och förtydligande figurer. Det märks att författarna Mossboda, Peterson och Rönnholm är erfarna ledarskaps- och kommunikationskonsulter inom näringsliv och offentlig sektor!

PIA LYCKEBERG STÅHLE

Tillbaka


Topics: Developments in Dutch Museum Policy
Nederländska ICOM publicerade i samband med ICOM:s 19:de generalkonferens i Barcelona i år ytterligare en skrift i serien om den holländska museivärlden: "Topics: Developments in Dutch Museum Policy". Denna gång är det utvecklingen av Nederländernas museipolicy och det organisatoriska ramverket inom vilka museerna verkar som stått i fokus. Denna grafiskt mycket tilltalande skrift ger en översikt av vad som har hänt inom den Nederländska museivärlden under de senaste decennierna fram till den idag föreliggande museipolicyn.

"Topics: Developments in Dutch Museum Polic" ger en god bild av Nederländernas museivärld och beskriver flera intressanta projekt som kan ge inspiration och idéer till svenska museianställda. Skriften kan därför rekommenderas till de som är intresserade av kulturpolitiska frågor och policys. Den är också en bra källa att ösa ur för de som vill ha förslag på hur man kan arbeta med automatiserade besöksundersökningar, utställningar utanför museet och museer och IT. Boken är lätt och rolig att läsa. Den är utgiven på engelska och kan köpas via ICOM-Netherlands
The Secretary Postbus 76709, 1070 KA Amsterdam, Nederländerna. Tel. 0031.20. 622 1166 Fax 0031.20. 626 7777.

VERONICA HEJDELIND

Tillbaka


Husets hjärta. Spisar i gamla hus
Hans Mårtensson
Akantus Edition Bokförlag 2001
144 sid.

"Så länge som kalla Norden varit befolkad, har elden varit en förutsättning för överlevnad" skriver författaren, inredningsarkitekten och fotografen Hans Mårtensson i förordet till "Husets hjärta". Eldstaden, spisen menar han är hjärtat i ett hus. I ord och bild berättar Mårtensson om hus och "hjärtan" i Norden, alltifrån duvugardar på Färöarna, korsvirkeshus i Danmark, Dokken i Norge, Tavolagården i Finland och Hälsingegårdar i Sverige.

Bildmaterialet i "Husets hjärta" är fantastiskt! Sidorna pryds med vackra färgfotografier på hus och eldstäder från hela Norden, till stor del tagna av författaren själv på resor han gjort. Texterna är intressanta och välmatade, och mest spännande blir det när Mårtensson berättar om de människor som har levat eller fortfarande lever på platsen han beskriver. Tyvärr korresponderar text och bilder inte alltid på ett tydligt sätt. Boken är snårigt och spretigt formgiven, vilket gör att den bitvis är svår att läsa. Att dramaturgin är oklar bidrar också till att läsvänligheten sänks.

PIA LYCKEBERG STÅHLE

Tillbaka


Folkliga möbler – tradition och egenart
Författare: Johan Knutsson
Nordiska museets förlag 2001
268 sidor
Bokorder: tfn 08-519 545 94, fax 08-519 547 67, e-post
nmbook@nordm.se

Det är "hög tid att ta fram det äldre folkliga möbelmaterialet i ljuset", skriver Johan Knutsson – sedan 1990 intendent vid Nordiska museet, med det antikvariska ansvaret för samlingarna av folkkonst – i sin avhandling "Folkliga möbler – tradition och egenart". Avhandlingen lades fram vid konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet tidigare i år, och är en stilanalytisk studie av renässans- och barockdrag i den svenska folkliga möbelkonsten. Ett viktigt syfte med avhandlingen är att knyta den folkliga möbelkonsten och folkkonsten närmare till konstvetenskapen, då folkliga möbler tidigare i huvudsak varit ett fält för etnologer.

Knutsson söker svaren på frågor som: I vilken mån är de stilbenämningar som skapats för högreståndskulturens konstnärliga uttrycksformer egentligen tillämpbara på det folkliga materialet? Vad skiljer folklig möbelkonst från annan möbelkonst och vad är speciellt för hela landet, till skillnad från de enskilda regionerna?

Med exempel från Tornedalen i norr till Österlen i söder beskriver författaren de särdrag som gör det möjligt att skilja en västerbottensstol från en upplandsstol, ett hälsingeskåp från ett smålandsskåp. Knutsson slår bestämt fast att allmogekulturens möbelkonst inte är "en retarderad imitation av högreståndskulturens möbler".

Avhandlingen är generöst illustrerad med teckningar och fotografier i både färg och svartvitt – de flesta ur Nordiska museets samlingar –, och visar såväl möbeldetaljer som hela stolar, bord, kyrkomöbler, skåp och kistor. För den som är intresserad av att veta mer om den svenska folkkonsten i allmänhet och folklig möbelkonst i synnerhet är det här en rik källa att ösa ur.

PIA LYCKEBERG STÅHLE

Tillbaka


1900-talet. Handbok i att minnas ett sekel
Bygd och Natur, Temanummer 1999
Sveriges Hembygdsförbund
Red. Peter Johansson
133 s.
Boken går att beställa på Sveriges Hembygdsförbund kansli@hembygd.se

"1900-talet. Handbok i att minnas ett sekel" är ett temanummer av Sveriges Hembygdsförbunds tidskrift Bygd och Natur som kom ut 1999, då ett nytt millennium stod inför dörren och frågor om dokumentation av 1900-talet var högaktuella. En stor del av 1900-talets vardagshistoria var ännu inte skriven, och det började bli bråttom. Vad ska vi göra med alla föremålen? Och hur dokumenterar vi alla de personliga minnen och berättelser, byggnader och miljöer som är karakteristiska för seklet?

"1900-talet. Handbok i att minnas ett sekel" gör nedslag i 1900-talet och är en läsebok med förslag på områden som borde omfattas av nutidsdokumentationen. Boken innehåller såväl akademiskt hållna texter som mer personligt utformade, nästan kåserande partier.

K-spanarna Göran Willis och Staffan Bengtsson skriver i var sitt kapitel om 1900-talets mötesplatser och unika material. Om lim och limreklam under 1900-talet skriver Hans Kruse lättsamt och humoristiskt. Peter Johansson behandlar "orden vi inte längre minns" och hur man kan gå till väga i jakten efter typiska 1900-talsord, som "nagelapa" och "kattkuk" i varvsspråk. I ett annat kapitel delar Dag Avango och Ola Olsson med sig av idéer och erfarenheter av samlande, vårdande och visande av 1900-talsföremålen, med tanke på materialens särskilda krav på det omgivande klimatet. Om etnologens arbete berättar Carolyn Östberg ingående, ett arbete som i mångt och mycket påminner om reportagejournalistens.

Boken ger en rolig blandning på infallsvinklar i 1900-talshistorien, med exempel från bland annat idrottens, filmens, industrins, fritidens, ungdomens och etnologens världar. Lättsam, närmast kåserande, läsning varvas med mer faktaspäckad. Men handboken ger – utöver rolig läsning – handfasta tips på områden och metoder som man kan använda sig av i kartläggningen av det gångna seklet. Idéer som känns aktuella även 2001, inte minst efter terrordåden i USA den 11 september.

PIA LYCKEBERG STÅHLE

Tillbaka


Jordbruket i industrisamhället
1870–1945
Mats Morell
Natur och Kultur/LTs förlag 2001
392 s.

Detta är fjärde bandet i den ambitiösa serien om det svenska jordbrukets historia. I den förra beskrevs hur skiftena förändrade jordbruket. Det femte och avslutande bandet om efterkrigstidens jordbruk väntas komma ut nästa år.

Den tidsperiod som denna nyutkomna bok berättar om, 1870–1945, är en mycket spännande och händelserik tid, inte minst inom jordbruket. I boken har Mats Morell, docent i ekonomisk historia, lyckats fånga de flesta aspekter på jordbruket och de som brukade jorden. Det är en faktaspäckad läsning som kräver en vaken läsare, men som i gengälld har oerhört mycket att ge. Författaren tycks ha en förkärlek för statistik och siffror, vilket ger en saklig men bitvis svårläst text: "Hela tiden kan runt tre fjärdedelar av brukningsenheterna karaktäriseras som småbruk, en femtedel var mindre bondejordbruk, en tjugofemtedel var större bondejordbruk och en enda hundradel av gårdarna var verkliga storjordbruk". Ordvalet är akademiskt och betraktande, men om man bortser från de ibland onödigt tillkrånglade meningarna, är det ändå lätt att fångas av innehållet. Mycket tack vare ett fint bildmaterial, sammanställt av bildredaktör Ann-Sofi Forsmark. I detta band har hon kunnat använda sig av fotografiet som bildkälla, vilket ger en stark ögonblicksskildring av en svunnen tid. Hon har även skrivit bildtexter, verkliga berättelser, som ackompanjerar Morells mer generaliserande berättande. Inslag av citat från författare som beskrivit förhållandena på landsbygden vid förra sekelskiftet ger ytterligare närhet till den beskrivna tiden.

Morell har gjort ett enastående arbete genom att sammanställa svenskt jordbruk under tiden 1870–1945. Tack vare korta styckesindelningar och en översiktlig innehållsförteckning samt sakregister, är det lätt att använda boken som uppslagsbok. En "bibel" inom jordbrukshistoria, som alla bör ha tillgång till!

Band 1: Jordbrukets första femtusen år 4000 f.Kr.–1000 e.Kr. (1998), Band 2: Jordbruket under feodalismen 1000–1700. (1999), Band 3: Den agrara revolutionen 1700–1870. (2000), Band 4: Jordbruket i industrisamhället 1870–1945. (2001), Band 5: Jordbruket i välfärdssamhället. 1945–2000. (2002)

Böckerna kan beställas via order@nok.se

CECILIA ERIKSSON

Tillbaka


Fårad mark
Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap
Niklas Cserhalmi
Bygd och natur
Sveriges Hembygdsförbund
1999

Att kunna avläsa landskapets historia är en konst. Med handboken "Fårad mark" från Sveriges Hembygdsförbund får läsaren hjälp med att hitta sina historiska glasögon – och ett forntida landskap kan ta form. Ett landskap präglat av de människor som bott och passerat där genom årtusendena. Att kunna avläsa landskapet är både roligt och mycket lärorikt – och det tar "Fårad mark" fasta på.

I den första delen av boken får den kartintresserade en kortfattad men informativ resumé om Sveriges unika kartmateria och olika skifteskartor. Den andra delen av boken ger en historisk överblick av jordbrukets förändring fram till nu. Boken är uppbyggd kring en del praktiska moment som krävs för att kunna göra en riktig studie. Här får man lära sig att göra kartöverlägg (två olika kartor på samma bild) och att arbeta i fält i det område man är intresserad av.

Handboken är upplagd så att den kan användas i en studiecirkel. Här finns studiehandledning, litteraturtips och adresser till Riksantikvarieämbetet, Lantmäteriverket m.fl. Boken kan även läsas med behållning för den som endast vill lära sig att få syn på de spår som finns kvar i kulturlandskapet: gravkullar, odlingsrösen, vägar eller gamla torpargrunder. Boken vänder sig främst till historiskt intresserade (hembygdsföreningar, museers vänföreningar etc.), men kan säkert vara mycket givande även för andra som rör sig i naturen, som ornitologer, jägare m.fl.

De senaste femtio årens jordbruk har påverkat landskapet mer än någonsin. Men trots det återstår mycket att upptäcka av människan spår allt sedan bondestenåldern för 4500 år sedan. Ta hjälp av denna bok!

Boken går att beställa för 190 kr (inkl. moms) på Sveriges Hembygdsförbund kansli@hembygd.se

CECILIA ERIKSSON

Tillbaka


Silver, brons, mässing, tenn
Bruksföremål från örlogsskeppet Vasa
Hans Soop
Med fotografier av Hans Hammarskiöld

Är man det minsta nyfiken på vad örlogskeppet Vasa förde med sig ner i vattnets djup, när hon förliste på Stockholms ström 1628, så borde detta vara en spännande bok att läsa. Tiotusentals fynd grävdes 1959–1961 fram ur slammet inför Vasaskeppets bärgning. Tack vare dessa föremål kan vi nu 400 år senare ta del av ett stycke 1600-talshistoria. Boken Silver, brons, mässing, tenn fokuserar på föremål gjorda av silver, brons, mässing och tenn.

I det inledande kapitlet sätts Vasaskeppet i sitt historiska sammanhang. Författaren berättar på ett intressant sätt om de s.k. högreståndsföremålen av metall, och sätter dem i ett sammanhang ett efter ett. Vissa av dem är unika, andra mer enkla och vanliga.

När människor och hantverksskrån beskrivs blir texten levande och underhållande att läsa. Allt för föremålfixerade texter blir däremot tröttsamma att läsa. De skulle med fördel ha placerats i en uppslagsdel istället för som nu i löpande text.

Tyvärr får läsaren inte mycket hjälp med att ta till sig innehållet. Avsaknaden av lockande rubriker och en stilren men väl monoton grafisk form, gör boken ganska tungläst. Författaren har ett akademiskt språk och många årtal och föremålsnummer figurerar. Vem är den presumtive läsaren?

Författaren har deltagit vid utgrävningarna och sedan arbetat med utställningar och forskning kring Vasa. I och med denna bok har han lyft fram en del av Vasas fängslande skatter – men tyvärr är det inte lika spännande läsning.

Kan beställas via www.signumbok.se

CECILIA ERIKSSON

Tillbaka


Pennan – fetisch och skrivdon
Byggförlaget 2001
Författare: Ingemar Lundkvist
Omfång: 144 sidor

En penna, är en penna, är en penna. Eller? Sådan var min inställning – jag som förbrukar, försnillar och negligerar lågpriskulspetsar och blyertsar på löpande band – jag fick Ingemar Lundkvists "Pennan – fetisch och skrivdon" i min hand. Lundkvist behandlar allt från den gula träblyertsen till den snirkligt förgyllda "don’t use"-samlarpennan. Men han berättar också om alla de uppfinningsrika människor vi har att tacka för att pennan i alla dess former har utvecklats till att bli det avancerade skrivdon den är i dag. Dessutom tipsar han om vilket bläck man ska välja till reservoarpennan, vilka märken på kulspetsrefiller som går att använda i vilka pennor samt hur man gör om ens favoritkulspets skramlar. Vi får också träffa fyra personer som har ett alldeles speciellt förhållande till pennor: samlaren Peter Dagman, kalligrafen Kerstin Anckers, dirigenten Torgny Hanson och Eskil Franck, rektor för Lärarhögskolan i Stockholm.

"Pennan – fetisch och skrivdon" är späckad med fakta, bilder och illustrationer för pennentusiaster. En riktig orgie i pennor, om man så vill. Det hade varit roligt att läsa fler av de mer personliga "jag och min penna"-inslagen, där olika människor beskriver sin relation till pennan. Ett inspirerande förord hade också varit på sin plats. Varför denna fascination inför pennor? En penna är väl en penna är väl en penna?

PIA LYCKEBERG STÅHLE

Tillbaka


Slottet brinner!
Text: Cecilia Sidenbladh
Illustrationer: Tord Nygren
Bokförlaget Opal AB 2001
Målgrupp: 6–8 år

En alldeles vanlig dag i maj börjar det plötsligt att bolma rök ut från taket ovanför rikssalen på "kungens slott" – elden är lös! Slottet är naturligtvis Tre Kronor i Stockholm och året är 1697, då en stor brand till stor del utplånade den gamla byggnaden. Huvudpersonen och berättaren i "Slottet brinner!" är Kristina Aurora, eller Kajsa som hon kallas, den minsta kökspigan på Tre Kronor.

"Slottet brinner!" är en historisk bilderbok med myllrande Stockholmsmiljöer och -människor livfullt illustrerade av Tord Nygren. Nygrens bilder sträcker sig ut över sidorna, och tar ordentligt med plats vid sidan om Sidenbladhs dramatiska och pregnanta texter. Frågan är hur mycket en 6–8-åring förstår av ord som kvitten, kaplan och gemak?

Den här boken lämpar sig, inte minst på grund av en rad svåra ord, väl för högläsning och är ett roligt sätt att – utan att bli pumpad med årtal och andra fakta – få sig till livs en historia om hur det kunde ha sett ut den där dagen när slottet Tre Kronor började brinna. Och om vilka människorna var som levde och arbetade på slottet.

PIA LYCKEBERG STÅHLE

Tillbaka


Jätten på Utgård och andra gudasagor
Text: Camilla Gripe
Bild: Måd Olsson-Wannefors
LL-förlaget 2001
101 sidor

Camilla Gripes och Måd Olsson-Wannefors "Jätten på Utgård och andra gudasagor" är en fristående fortsättning på "Nordiska gudar" (1999) av samma författare. I sju olika berättelser får läsaren närmare bekanta sig med jättar, dvärgar, gudar och gudinnor i den nordiska mytologin. Man får veta hur det gick till när Tors hammare blev stulen, när Frej fick sin älskade Gerd och när dvärgarna Brock och Sindre fick i uppdrag av Loke att smida fina saker för att blidka guden Tor.

Camilla Gripes texter samspelar fint med Måd Olsson-Wannefors färgstarka, ibland grälla illustrationer. Texterna håller sig långt innanför marginalen, i smala spalter som för tankarna till lyrik. Det är många namn att hålla reda på i boken, och persongalleriet över alla de gudar och andra som dyker upp i sagorna är ett tacksamt inslag längst bak i boken.

PIA LYCKEBERG STÅHLE

TillbakaTillbaka / Notiser / Litteratur / Nya Utställningar
/ Kurser / Nya medlemmar