Sjökapten Magnus Brännberg
har utsetts till chef för Sjöfartsmuseet och Akvariet i Göteborg. Han tillträdde sin befattning den 1 september.

Kultur- og kyrkjedepartementet i Norge har tillsatt Marith Hope som ny direktör för norska Riksutstillingar. Marith Hope har tidigare arbetat som programchef på samma ställe.

Johan Lilliehöök har slutat som chef för Norrbottens museum och tillträder en ny tjänst i Österåkers kommun, norr om Stockholm. Under perioden 1 augusti–31 oktober är Eva Landberg och Kerstin Nelje tf museichefer på Norrbottens museum.

Veronica Hejdelind är ny pedagog för projektet ”Gränser” på Forum för Levande Historia. Hon har tidigare bl.a. arbetat som projektkoordinator för konstpedagogiska seminarier på Statens kulturråd samt som frilansskribent för Svenska Museer.

Sune Nordgren tillträder den 1 oktober tjänsten som direktör för Nasjonalmuseet for kunst i Oslo. Sune Nordgren lämnar därmed Baltic – The Centre for Contemporary Art i Newcastle, England, efter sex år på chefsposten.

Pia Sörås Staflin är samordnare för Museiveckan 2004, i Stockholm. Hon har nyligen avslutat en utredning för Försvarsmakten om nytt museum på Uppsala slott.

Magnus Hagberg är från den 13 oktober ny chef för Hallwylska museet, i Stockholm. Han kommer närmast från Vallby friluftsmuseum i Västerås där han varit chef.

Lars Skoghäll är ny Landsantikvarie i Örebro län. Han arbetade tidigare som arkivchef vid Örebro läns museum.

Amanda Creutzer har lämnat Riksidrottsförbundet och arbetar numer som utställningsproducent vid Arbetets museum i Norrköping.

Maria Perstedt är sedan april utställningschef vid Historiska museet i Stockholm. Hon efterträdde Kerstin Smeds som nu är professor i Museologi vid Umeå universitet.

Göran Blomberg är ny enhetschef på den nybildade Kulturenheten, som behandlar bl.a. museifrågor på Kulturdepartementet.

Helena Anderhag vikarierar som webbredaktör på Riksutställningar det närmaste året.

Peter Larsson, tidigare bl.a. känd som Tekniska museets chef, är landsantikvarie i Östergötland till och med årsskiftet.

Fil.mag. Gunvor Kronman har utnämnts till direktör vid Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland för en treårsperiod. Gunvor Kronman tillträder sin nya tjänst vid Hanaholmen i oktober.

Riksutställningar har ny styrelse för perioden den 1 juli 2003 t.o.m. 30 juni 2006. Ny ordförande är Anne Ludvigsson, riksdagsledamot (s) för Östergötlands län.


Bild
1. Magnus Brännberg är ny chef på Sjöfartsmuseet och Akvariet i Göteborg. Foto: Nils Tengdahl.
2. Marith Hope, ny direktör för norska Riksutstillingar.
3. Pia Sörås Staflin är samordnare för Museiveckan 2004. Foto: Rolf Staflin.
4. Magnus Hagberg är ny chef för Hallwylska museet, i Stockholm. Han blev ”Årets västmanlänning 2001”. Foto: VästmannaTurism.
5. Lars Skoghäll är ny Landsantikvarie i Örebro län. Foto: Per Torgén.
6. Maria Perstedt är utställningschef vid Historiska museet i Stockholm. Foto: Christer Åhlin.
7. Anne Ludvigsson, riksdagsledamot (s) är ny styrelseordförande vid Riksutställningar.