Kära medlemmar och vänner!

Svenska Museiföreningens årsmöte 2007 har på grundval av en grundlig utredning beslutat att lägga ner verksamheten efter 100 år av aktiv verksamhet inom det svenska museiväsendet.

Formellt och definitivt beslut om nedläggning togs vid 2008 års årsmöte.

Svenska museiföreningens webbplats finns på denna adress från 7 januari 2009 som historiskt dokument inom ramen för REMUS och hålls vid liv av META - kunskap om kunskap.

De sidor du finner här bakom är INTE aktuella och innehållet uppdateras inte.

Till vänster finner du kortfattad information om sist publicerade senaste nytt, och en länk in till det historiska materialet.

Största allmänna intresse finns troligen i arkivexemplaren av tidskriften Svenska museer från åren 1999-2004.

Styrelsen

 

 


Ev frågor kan ställas till Hans Rengman, META - kunskap om kunskap
övriga kontaktuppgifter är inte längre gällande.